Stručna veća

Stručno veće nastavnika Srpskog jezika i književnosti čine:

  • Jelena Dedić – predsednik stručnog veća
  • Mirjana Veselinović Turčinović
  • Jelena Muškinja
  • Jelena Vesić

Stručno veće nastavnika mašinske grupe predmeta čine:

  • Goran Maravić – predsednik stručnog veća
  • Nataša Georgijević
  • Dinko Vinčić
  • Dragan Vukelić
  • Igor Tomić
  • Aleksandar Remecki
  • Saša Radišić
  • Siniša Šovljanski

Stručno veće nastavnika Matematike i Računarstva i informatike:

 • Canov Tatjana – predsednik stručnog veća
 • Stojković Nataša
 • Stambolija Jelena
 • Tomić Igor
 • Dušanka Nešković 

Stučno veće nastavnika elektro grupe predmeta čine:

  • Tatjana Mandić – predsednik stručnog veća
  • Dimitrije Kotur
  • Nemanja Marković
  • Draga Mitrović
  • Zoran Negovanović
  • Dušanka Nešković 
  • Tatjana Tomić
  • Stanko Stanković
  • Slađana Pavičić
  • Jelena Antić Gagić
  • Nenad Vukadinović
  • Nikola Milošević
  • Irena Soldić Antonić
  • Siniša Šovljanski

Stručno veće nastavnika Prirodnih nauka čine:

  • Mira Tomić – predsednik stručnog veća
  • Renata Samac
  • Svetlana Božić
  • Siniša Šovljanski

Stručno veće društvenih predmeta čine:

  • Vladimir Pantović – predsednik stručnog veća
  • Bojan Batalo
  • Borislav Bradić
  • Nada Vasić
  • Miloš Gudović
  • Dušan Dimić
  • Anđelka Zec
  • Obrenka Krasić
  • Stefan Nedić
  • Milorad Obradović
  • Igor Sadrija
  • Aleksandra Stanković Jovanović

Stručno veće praktične nastave čine:

  • Milica Mandić – predsednik stručnog veća
  • Stevan Krstonošić
  • Nikola Milošević
  • Saša Radišić
  • Nenad Vukadinović
  • Ružica Sovilj

Timovi i aktivi

Tim za zaštitu od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja čine:

  • Igor Sadrija – Koordinator stručnog tima
  • Dragan Vukelić
  • Igor Tomić
  • Jadranka Vuletić Vrtunić
  • Nikolina Poznanović – II KK
  • Snežana Grujić – Predstavnik Saveta roditelja
  • Dejan Mladenović – Školski policajac
  • Dušan Baković – Sekretar ustanove

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva čine:

  • Dragan Vukelić – koordinator stručnog tima
  • Svetlana Božić
  • Jelena Dedić
  • Jadranka Lilić
  • Nikola Milošević
  • Stefan Nedić
  • Stanko Stanković
  • Nataša Stojković

Tim za zdravstveno vaspitanje i zdravstvenu zaštitu učenika čine:

  • Dušan Dimić – koordinator stručnog tima
  • Dinko Vinčić
  • Jadranka Lilić
  • Igor Sadrija
  • Renata Samac
  • Mira Tomić
  • Anđelka Zec

Tim za marketing, ažuriranje sajta škole i fejsbuk stranice:

  • Nemanja Marković – Koordinator stručnog tima
  • Irena Soldić Antonić
  • Igor Tomić
  • Tatjana Tomić
  • Jovan Trkulja IV ER
  • Aleksandar Božić IV EA
  • Tamara Cvetković IV KK
  • Bojan Đermanović III E_E
  • Borivoje Bošković III B_M

Tim za realizaciju ekskurzija, izleta i studijskih putovanja čine:

  • Mirjana Veselinović Turčinović – koordinator stručnog tima
  • Nataša Georgijević
  • Obrenka Krasić
  • Svetlana Božić
  • Dušan Baković
  • Vesna Ilić

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove čine:

  • Nataša Georgijević – koordinator stručnog tima
  • Jelena Antić Gagić
  • Aleksandar Remecki
  • Tatjana Canov

Tim za praćenje i evaluaciju godišnjeg plana čine:

  • Jelena Stambolija – koordinator stučnog tima
  • Tatjana Mandić
  • Snežana Grujić
  • Jovana Jović

Tim za izradu projektne dokumentacije čine:

  • Draga Mitrović – koordinator stručnog tima
  • Goran Maravić
  • Vladimir Pantović

Tim za karijerno voženje i savetovanje čine:

  • Stevan Krstonošić – koordinator stručnog veća
  • Jadranka Vuletić Vrtunić
  • Dragan Vukelić
  • Ružica Sovilj
  • Zorka Uhrik
  • Milan Midić
  • Mirjana Ćulibrk

Tim za rad sa učeničkim parlamentom čine:

  • Siniša Šovljanski – koordinator tima
  • Aleksandra Stanković Jovanović
  • Dušanka Nešković

Stručni aktiv za razvojno planiranje čine:

  • Milorad Obradović – predsednik stručnog aktiva
  • Tatjana Mandić
  • Dimitrije Kotur
  • Saša Radišić
  • Nenad Vukadinović
  • Snežana Grujić
  • Bojan Đermanović
  • Branislav Maričić

Aktiv za razvoj školskog programa čine:

  • Jelena Muškinja
  •  

Tim za inkluzivno obrazovanje čine:

  • Nada Vasić – koordinator stručnog tima
  • Svetlana Božić
  • Mirjana Veselinović Turčinović
  • Dragan Vukelić
  • Stevan Krstonošić
  • Jadranka Lilić
  • Milica Mandić
  • Nemanja Marković
  • Biljana Tomić
  • Svetlana Petrović

Tim za profesionalni razvoj čine:

  • Zoran Negovanović – koordinator stručnog tima
  • Borislav Bradić
  • Bojan Batalo
  • Dušanka Nešković

Tim za samovrednovanje čine:

  • Tatjana Tomić – koordinator stručnog tima
  • Ružica Sovilj
  • Jovana Stojković – I KK – Predstavnik Učeničkog parlamenta 
  • Svetlana Petrović  – Predstavnik Saveta roditelja
  • Jovana Jović – Predstavnik jedinice lokalne samouprave
  • Draga Mitrović – Predstavnik Školskog odbora

Predstavnici škole:

 • Tatjana Manić, predsednik
 • Draga Mitrović, zamenik
 • Stevan Krstonošić

Predstavnici lokalne samouprave:

 • Branislav Maričić
 • Zorka Uhrik 
 • Jovana Jović

Predstavnici saveta roditelje

 • Sanja Bošković
 • Snežana Grujić
 • Svetlana Petrović
Skip to toolbar