Stručna veća

Stručno veće nastavnika u području rada mašinstva i obrade metala i saobraćaja čine:

  • Goran Maravić – predsednik veća
  • Jelena Antić Gagić
  • Dinko Vinčić
  • Dragan Vukelić
  • Nataša Georgijević
  • Stevan Krstonošić
  • Saša Radišić
  • Aleksandar Remecki
  • Tatjana Savić
  • Ružica Sovilj
  • Irena Soldić Antonić

Stučno veće nastavnika elektro grupe predmeta čine:

  • Stanislava Kulpinac – koordinator veća
  • Jelena Antić Gagić 
  • Nenad Vukadinović
  • Nikola Đurić
  • Kotur Dimitrije
  • Tatjana Mandić
  • Nemanja Marković
  • Nikola Milošević
  • Slađana Pavičić
  • Stanko Stanković
  • Irena Soldić Antonić
  • Igor Tomić
  • Tatjana Tomić

Stručno veće nastavnika Prirodnih predmeta čine:

Stručno veće društvenih predmeta čine:

  • Nada Vasić – predsednik stručnog veća
  • Bojan Batalo
  • Borislav Bradić
  • Jelena Vesić
  • Mirjana Veselinović Turčinović
  • Dušan Dimić
  • Anđelka Zec
  • Obrenka Krasić
  • Marko Laješić
  • Jelena Muškinja
  • Milorad Obradović
  • Vladimir Pantović
  • Željko Radić
  • Igor Sadrija
  • Stevan Savić

Timovi i aktivi

Tim za KViS čine:

Tim za samovrednovanje čine:

Tim za profesionalni razvoj čine:

Tim za inkluzivno obrazovanje čine:

Stručni aktiv za razvojno planiranje čine:

  • Tatjana Manić – predsednik aktiva
  • Milorad Obradović
  • Stanislava Kulpinac
  • Jovana Jović
  • Tijana Otašević
  • Sanja Bošković
  • Vesna Ilić

Tim za rad sa učeničkim parlamentom čine:

Stručni aktiv za razvoj školskog programa čine:

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove čine:

Tim za praćenje i evaulaciju godišnjeg plana škole čine:

  • Dušan Dimić – koordinator tima
  • Dušanka Nešković
  • Sanja Bošković
  • Vesna Ilić

Tim za izradu projektne dokumentacije i dokumentacije šklole čine:

Tim za rad sa učeničkim parlamentom čine:

Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja čine:

Tim za marketing, promociju škole i ažuriranje sajta i fejsbuk stranice škole čine:

Stručni saradnici

Jadranka Lilić – pedagog. Godišnji plan i program rada pedagoga škole možete da preuzmete ovde

Stručni saradnici – bibliotekari:

 • Jelena Muškinja
 • Borislav Bradić
 • Milorad Obradović

Godišnji plan rada školske biblioteke možete preuzeti ovde

Organizator praktične nastave

Dušanka Nešković – organizator praktične nastave. Godišnji plan rada organizatora praktične nastave možete da preuzmete ovde.

Direktor

Vesna Ilić – direktor. Plan rada direktora škole možete da preuzmete ovde

Skip to toolbar