Stručna veća

Stručno veće nastavnika Srpskog jezika i književnosti čine:
  • Mirjana Veselinović Turčinović
  • Jelena Dedić
  • Jelena Muškinja

Stručno veće nastavnika mašinske grupe predmeta čine:

  • Nataša Georgijević
  • Drago Matić
  • Dinko Vinčić
  • Goran Maravić
  • Dragan Vukelić
  • Ružica Sovilj
  • Igor Tomić

Stručno veće nastavnika Matematike i Informatike čine:

 • Stojković Nataša
 • Stambolija Jelena
 • Tomić Tatjana
 • Tomić Igor
 • Trkulja Svetlana
 • Canov Tatjana
 • Nešković Dušanka
Stučno veće nastavnika elektro grupe predmeta čine:
  • Dimitrije Kotur
  • Tatjana Mandić
  • Nemanja Marković
  • Draga Mitrović
  • Zoran Negovanović
  • Nešković Dušanka
  • Tatjana Tomić
  • Stanko Stanković
  • Slađana Pavičić
Stručno veće nastavnika Prirodnih nauka čine:
  • Mira Tomić
  • Renata Samac
  • Nemanja Marković
  • Siniša Šovljanski
Stručno veće društvenih predmeta čine:
  • Obrenka Krasić
  • Borislav Bradić
  • Anđelka Zec
  • Bojan Batalo
  • Milorad Obradović
  • Aleksandra Stanković Jovanović
  • Igor Sadrija
  • Nada Lončarević
  • Strahinja Džambić
  • Branko Maravić
  • Nada Vasić
  • Vladimir Pantović

Stručno veće praktične nastave čine:

  • Stevan Krstonošić
  • Nemanja Marković
  • Milica Mandić
  • Siniša Lilić
  • Ružica Sovilj
  • Veljko Jamadžija
  • Milošević Nikola

Timovi i aktivi

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoja ustanove za školsku 20/21. godinu čine:

  • Stanko Stanković
  • Vinčić Dinko
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić

Tim za zdravstveno vaspitanje i zdravstvenu zaštitu učenika čine:

  • Igor Sadrija
  • Igor Tomić
  • Mira Tomić
  • Renata Samac
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić

Tim za izradu projektne dokumentacije čine:

  • Draga Mitrović
  • Goran Maravić
  • Dušanka Nešković
  • Tatjana Mandić
  • Olivera Šestanović
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić

Tim za karijerno vođenje i savetovanje čine:

  • Stevan Krstonošić
  • Dragan Vukelić
  • Nataša Georgijević
  • Veljko Jamadžija
  • Ružica Sovilj
  • Zorka Uhrik
  • Aleksandar Baljac
  • Ivana Bašić
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić

Tim za prevenciju zloupotreba droge čine:

  • Milorad Obradović
  • Obrenka Krasić
  • Mira Tomić
  • Renata Samac
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić

Tim za razvoj školskog programa čine:

  • Slađana Pavičić
  • Goran Maravić
  • Stevan Krstonošić
  • Milica Mandić
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić

Tim za inkluzivno obrazovanje čine:

  • Jadranka Lilić
  • Nemanja Marković
  • Stavan Krstonošić
  • Siniša Lilić
  • Obrenka Krasić
  • Jelena Stambolija
  • Biljana Tomić
  • Snežana Grujić
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić

Tim za stručno usavršavanje čine:

  • Dušanka Nešković
  • Anđelka Zec
  • Jelena Stambolija
  • Borislav Bradić
  • Batalo Bojan
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić

Tim za samovrednovanje čine:

  • Draga Mitrović
  • Tatjana Tomić
  • Nataša Stojković
  • Ružica Sovilj
  • Gordana Vučković
  • Branislav Maričić
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić

Tim za ekskurzije čine:

  • Obrenka Krasić
  • Nataša Georgijević
  • Anđelka Zec
  • Mirjana Veselinović Turčinović
  • Svetlana Božić
  • Jelena Stambolija
  • Ljubica Prgomelja
  • Vesna Ilić
Skip to toolbar