Sastanci i radionice sa učenicima 24-26.08.2021.

U Tehničkoj školi održani su sastanci gde su planirane aktivnosti sa gostima iz partnerskih škola iz Slovenije i Portugala, kao i o planu obuke.

Osim planirane obuke za učenike i nastavnike, gosti će u popodnevnim satima biti upoznati sa zanimvljivim lokacijama u Rumi i Sremu, uključujući i izlet u Beogradu. 

Radionica je održana sa prisutnim učenicima. Profesor Zoran Negovanović je u uvodnom izlaganju upoznao učenike o osnovnim pojmovima o dronu, konstrukciji i kako se kreću. Posebna pažnja je posvećena kretanju drona, tj. upravljanju motorima.

Pre nego što su se upozanli sa programiranjem drona, učenici su instalirali Tello-vu aplikaciju na svoje mobilne telefone, kojom su kasnije upravljali dronom.

Profesor Igor Tomić je učenike upoznao sa osnovnim pojmovima u programiranju drona u programu DroneBlocks, koji se oslanja na Java Script. Učenici su naučili kako da koriste i generišu nove blokove: funkcije, petlje, uslovni skok… Hodnik ispred učionice se pokazao kao odličan heliodrom za manipulaciju dronom.

Profesor Zoran Negovanović je nastavio učenike sa programiranjem drona u programskom jeziku Python. Prikazao je kako se instalira na računar, kako se koristi uz pomoć PyChart-a. Učenici su videli da u okviru bogate kolekcije biblioteka, mogu da odaberu i koriste samo one koje su vezane za programiranje drona. Definisane su osnovne linije koda i osnovne funkcije koje se tiču podizanja i spuštanja drona, kretanja po tri ose… Osim kretanja drona, zanimljivo je bilo videti kako se “skuplja” video zapis sa kamere drona, jer je to jedna od važnijih mogućnosti ove bespilotne letelice. Na kraju su učenici mogli već samostalno da isprogramiraju jednostavnije aktivnosti drona, pa čak i da reše probleme na koje su naišli dok su osmišljavali rešenja zadataka. Izveštaje možete čitati na sledećem linkovima: 24.08, 25.08 i 26.08.

Skip to toolbar