У циљу развијања свести ученика о значају рециклаже за заштиту животне средине и
унапређивање квалитета живота поштујући принципе одрживог развоја, Тим за
обезбеђивање квалитета и развоја установе у сарадњи са подсекретарком
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Бранкицом
Табак, организовао је предавање на тему “Рециклажа као елемент одрживог развоја“.
 
Координатор тима:
Георгијевић Наташа
Skip to toolbar