PROJEKAT „Girls Go Circular“ – DOSTIGNUĆA MLADIH

Cilj projekta „Girls Go Circular“ je da se do 2027. godine osposobi najmanje 50.000 učenica uzrasta od 14 do 18 godina putem onlajn programa učenja o cirkularnoj ekonomiji, digitalnim i preduzetničkim veštinama.

Projekat podržava Akciju 13 – Podsticanje učešća žena u STEM-u Akcionog plana za digitalno obrazovanje Evropske komisije i doprinosi smanjenju rodne razlike kada je reč o broju žena koje su aktivne u digitalnim i preduzetničkim sektorima u Evropi. Otklanjanje rodnih stereotipa i podizanje svesti o mogućnostima koje nude STEM discipline presudno je za promenu trenutne percepcije digitalne industrije i STEM disciplina među devojkama i mladim ženama.

Osnova projekta je Circular Learning Space (CLS). Onlajn platforma za učenje uključuje više modula koji daju digitalne veštine dok istražuju cirkularnu ekonomiju iz različitih uglova. Fokus koji je stavljen na cirkularnu ekonomiju pruža znanje o velikim izazovima našeg vremena, čime se učenici osposobljavaju da postanu posrednici promena u sociojalno-ekološkoj tranziciji.
Projekat je realizovan u intervalu od 15. novembra pa do kraja decembra. Prvi korak je bio prijavljivanje nastavnika na platformu i rad u onlajn modulima, od kojih su dva obavezna (Uvod u bezbednost i bonton na internetu, Uvod u cirkularnu ekonomiju) i još jedan izborni modul koji se bira (Metali i cirkularna ekonomija, Moda i cirkularna ekonomija, Preispitivanje plastike, Cirkularna ekonomija za pametne telefone i elektronske uređaje, Robotika i cirkularna ekonomija, Elektronski otpad i cirkularna ekonomija, Cirkularna ekonomija hrane u gradovima, Borba protiv klimatskih promena putem cirkularne potrošnje). Nakon toga je učenicama objašnjeno kako da kreiraju nalog na platformi i prođu kroz predviđene obuke.
 
U projektu su učestvovale nastavnice Draga Mitrović, Tanja Tomić i Stanislava Kulpinac, kao 21 učenica iz STŠ „Milenko Brzak – Uča“. Učenice koje su učestvovale u projektu: Ana-Marija Vojčanin, Ana Momčilović, Danijela Vuković, Emilija Bosnić, Nina Poznanović, Tamara Rako, Jelena Milošević, Aleksandra Lukić, Jelena Babić iz odeljenja IIKK, Saška Hajduković iz odeljenja IVKK, Jovana Kasap, Teodora Radić, Miljana Vuković, Nikolina Kasap iz odeljenja IIIER, Ivana Ivanović, Milica Kunić iz odeljenja IIIEA, Ana Pejić iz odeljenja IVER, Katarina Pavlović, Tijana Otašević iz odeljenja IIER, Kruna Milivojević, Jovana Radović iz odeljenja IER.

Kao rezultat, učesnice su dobile sertifikate o položenim obukama, priliku za popravljanje digitalnih kompetencija i informacije o cirkularnoj ekonomiji.Osim učenica sertifikat je dobila i škola za učešće u edukativnom projektu „Girls Go Circular“.

Skip to toolbar