Vanredno školovanje je odličan izbor za sve kandidate koji iz određenih razloga nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu. Diploma za odabrano zanimanje u vanrednom sistemu školovanja stiče se nakon polaganja predviđenih ispita u zakonski propisanom roku i po utvrđenoj proceduri. Zainteresovani kandidati mogu postati naši vanredni učenici i ako žele da nastave školovanje koje su prekinuli ili ako imaju srednju stručnu spremnu ali žele da steknu i novo stručno obrazovanje.

Vanredni učenici mogu biti upisani:

  • u prvi razred
  • radi završavanja prekinutog školovanja
  • radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije

Upis u prvi razred

Vanredni učenik prvog razreda je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i starije je od 17 godina. 

Vanredni učenik se upisuje svake školske godine u pojedini razred, pod propisanim uslovima najkasnije do 31. avgusta.

Upis radi završavanja prekinutog školovanja

Lica koja je započela ranije sticanje srednjeg obrazovanja i isto iz određenih razloga prekinuto, ima pravo na nastavak započetog obrazovanja u istom trajanju. Vanredni učenik se upisuje u odgovarajući razred najkasnije do 31. avgusta da bi završio započeto obrazovanje u istom trajanju.

Upis radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije

Zakonom o osnovnama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da nakon završenog srednjeg obrazovanja u srednju školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije. 

Prekvalifikacija

 

Prekvalifikacija predstalja obrazovanje za drugi obrazovni profil u istom trajanju, bez obzira na područje rada.

Uslov: završena bilo koja stručna škola u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju ili gimnazija.

Potrebna dokumentacija

   • Svedočanstvo prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred)
   • Diploma o završenoj srednjoj školi i položenom maturskom/završnom ispitu
   • Izvod iz matične knjige rođenih

Dokvalifikacija

 

Dokvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Potrebna dokumentacija

   • Svedočanstvo prethodnog obrazovnog profila (I, II, III razred)
   • Diploma o završenoj srednjoj školi i položenom završnom ispitu
   • Izvod iz matične knjige rođenih

 

Skip to toolbar