Obrazovni profil: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje


Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Trajanje: 4 godine

Broj učenika 30
mtkk

Ako volite rad na računaru i interesuje vas konstrukcija mašine i mašinskih delova, alata i pribora, industrijski dizajn, obrada i ispitivanje mašinskih delova ovaj obrazovni profil biće pravi izbor za vas!
U toku četverogodišnjeg školovanja, pored znanja iz opšteobrazovnih predmeta koja će vam biti korisna u različitim oblastima budućeg života, stičete i potrebno znanje stručnih predmete koji će vam omogućiti da:

• Funkcionalno koristite računar (korišćenje operativnih sistema, program za obradu teksta, tabelarno izračunavanje i multimedijalne prezentacije);
• Pišete programe (uglavnom povezanim sa mašinskom strukom) u trenutno aktuelnim programskim paketima (niži i srednji nivo programiranja);
• izvršite proračun i konstrukciju mašinskih delova i sklopova;
• Izdredite 3D modele mašinskih delova i sklopova na računaru (primenjeni aktuelni CAD program);
• Izvršite simulaciju obrada računara i generiranja programa za CNC mašine (primenjeni aktuelni CAD / CAM program);
• Izvršite ispitivanje i merenje karakteristika mašinskih delova i sklopova uz pomoć računara;
• Izrade tehničko-tehnološku dokumentaciju korišćenjem računara;
• koristiti standarde i raznovrsnu stručnu literaturu dostupnu na internetu;

Nastava iz stručnih predmeta izvodi se u savremenim pripremljenim računarskim kabinetima (jedan učenik – jedan računar) uz upotrebu milimetalnih nastavnih sredstava. Takoće i u nastavi nastalih predmeta dovoljno je pristupiti upotrebi multimedijalnih nastavnih sredstava.

U toku školovanja organizuju se posete preduzećima, sajmovima i projektnim biroima gde se vrši bliže upoznavanje sa konkretnim poslovima koje može da obavi mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Po završetku završenog školovanja, pruža se mogućnost zapošljavanja industrijskih mašina i alata, industrije procesnih tehnika upravljanja, automobilske industrije, kompjuterizovane mašinske obrade, konstrukcionih biroima i drugih oblasti gde se tragaju računari računara.

Pored mogućnosti zapošljavanja ovaj obrazovno profil pruža velike mogućnosti za nastavak školovanja fakulteta (mašinski, tehnološki, informatički, alektrotehnički ….) ili u višim školama strukovnih studija, mada je moguće upisati i druge fakultete kao što su matematički, filoski drugi.

Skip to toolbar