Obrazovni profil: Mašinski tehničar motornih vozila


Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Trajanje: 4 godine

Broj učenika 30

mtmv

Mašinski tehničar motornih vozila je obrazovni profil koji učenicima omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, načinu funkcionisanja, pravilnoj eksploataciji i održavanju, kao i o osnovnim elementima amortizacije. Na praktičnoj nastavi koja se obavlja u servisima, tehničkim pregledima i školskoj radionici učenici upoznaju osnovne elemente motora i motornih vozila, rade na opravci i dijagnostici najnovijih tipova i modela putničkih automobila, kao i teretnih vozila. Velika pažnja u učenju posvećuje se novim trendovima u auto industriji u oblastima hibridnih i električnih motora i automobila.


Nakon četvorogodišnjeg školovanja, učenici naše škole će biti osposobljeni za:

   • dijagnostiku ispravnostimotora i motornih vozila,
   • operativno vođenje tehničkog pregleda,
   • operativno vođenje popravke i servisiranja vozila u servisu, kao i tehnološkog postupka popravke,
   • operativno praćenje remonta motornih vozila,
   • praćenje eksploataciono-tehničkih karakteristika vozila,
   • praćenje potreba za rezervnim delovima, itd.

Učenici će tokom školovanja biti edukovani o osnovnim elementima zaštite na radu, organizaciji rada, komunikaciji, kao i potrebi za stalnim usavršavanjem. Organizuju se posete sajmovima, kao i firmama, gde se učenici mogu bliže upoznati sa konkretnim poslovima kojima se bavi stručnjak ovog profila.

Po završetku školovanja, maturanti ovog obrazovnog profila mogu da pronađu zaposlenje u autoindustriji, servisima za tehnički pregled, auto servisima, MUP-u, Vojsci ili da započnu svoj privatni biznis.

Sticanjem zvanja Mašinski tehničar motornih vozila, maturantima se otvara mogućnost upisa nekog od sledećih fakulteta:

   • mašinskog,
   • tehnološkog,
   • saobraćajnog,
   • elektrotehničkog,
   • matematičkog,
   • FON,
   • policijska ili vojna akademija, kao i brojnih viših škola.

Skip to toolbar