Obrazovni profil: Bravar - Zavarivač

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala

Trajanje: 3 godine

Broj učenika: 15

bravar

Privredna komora Srbije zajedno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenula je inicijativu za uvođenje modela dualnog obrazovanja u naš obrazovni sistem kao oproban i potvrđen način povezivanja obrazovanja i privrede. Ovakav način obrazovanja naročito je važan za srednje stručno obrazovanje jer pomaže prelazak mladih ljudi iz sveta obrazovanja u svet rada.

Ovaj model obrazovanja omogućava sticanje znanja i u školi i kod poslodavca, gde učenici usvajaju praktična i primenljiva znanja u realnom radnom okruženju. Obrazovni profil Bravar-zavarivač se odvija po ovom novom modelu obrazovanja. Jedan deo školovanja odvija se u školi, a drugi u kompanijama koje sarađuju sa školom. U školi učenici stiču opšta i stručna teorijska znanja u opremljenim kabinetima. Osnovnu praktičnu nastavu učenik obavlja u školskoj radionici prve godine, dok praktičnu nastavu u drugoj i trećoj godini učenici obavljaju u preduzećima. Ovim modelom obrazovanja učenici veći broj časova provode na praktičnoj nastavi, čime je poboljšan i kvalitet njihove obuke.

Po završeku školovanja za obrazovni profil Bravar-zavarivač učenici će biti osposobljeni za:

• Izradu mašinskih bravarskih konstrukcija
• Spajanje delova metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima
• Izradu, montažu i održavanje građevinske stolarije i galanterije
• Kontrolu kvaliteta bravarskih radova prema propisima i nirmativima
• Zavarivanje elektrolučnim, elektrootpornim i gasnim postupkom
• Spajanje delova mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem
• Kontrolu kvaliteta rada pri zavarivanju

Ovakav model obrazovanja u kojem se praktična nastava odvija u realnim radnim uslovima odnosno u kompanijama pored sticanja stručnih veština omogućava:

• Usvajanje socijalnih veština (komunikacija sa kolegama, odnos prema poslu i kompaniji, ponašanje na radnom mestu i slično)
• Veću šansu za zaposlenje po završetku školovanja (bez dodatnih obuka i prilagođavanja)
• Umešnost za pokretanja sopstvenog biznisa.

Skip to toolbar