MAŠINSTVO I OBRADA METALA

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

(IV stepen)

Nastava iz stručnih predmeta se izvodi u savremeno opremljenim računarskim kabinetima (jedan učenik – jedan računar) uz upotrebu multimedijalnih nastavnih sredstava. Takođe i u nastavi ostalih predmeta je dosta zastupljena upotreba multimedijalnih nastavnih sredstava. U toku školovanja organizuju se posete preduzećima, sajmovima i projektnim biroima gde se vrši bliže upoznavanje sa konkretnim poslovima koje može da obavlja mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. 

Mašinski tehničar motornih vozila (IV stepen)

Mašinski tehničar motornih voziala je obrazovni profil koji učenicima omogučava sticanje teorijskih i praktičnih znanja o motorima, motornim vozilima i njihovoj opremi, načinu funkcionisanja, pravilnoj eksplataciji i održavanju, kao i o osnovnim elementima amortizacije. Na praktičnoj nastavi koja se obavlja u servisima, tehničkim pregledima i školskoj radionici učenici upoznaju osnovne elemente motora i motornih vozila, rade na opravci i dijagnostici najnovijih tipova i modela putničkih automobila, kao i teretnih vozila. Velika pažnja u učenju posvećuje se novim trendovima u auto industriji u oblastima hibridnih i električnih motora i automobila. 

Mehaničar motornih vozila

(dualno obrazovanje, III stepen)

Jedan deo školovanja odvija se u školi, a drugi u kompanijama koje sarađuju sa školom. U školi učenici stiču opšta i stručna teorijska znanja u opremljnim kabinetima. Osnovnu praktičnu nastavu učenik obavlja u preduzećima. Ovim modelom obrazovanja učenici veći broj časova provode na praktičnoj nastavi, čime je poboljšan i kvalitet njihove obuke.

Bravar – Zavarivač

(dualno obrazovanje, III stepen)

Jedan deo školovanja odvija se u školi, a drugi u kompanijama koje sarađuju sa školom. U školi učenici stiču opšta i stručna teorijska znanja u opremljnim kabinetima. Osnovnu praktičnu nastavu učenik obavlja u preduzećima. Ovim modelom obrazovanja učenici veći broj časova provode na praktičnoj nastavi, čime je poboljšan i kvalitet njihove obuke.

Skip to toolbar