Obrazovni profil: Elektroinstalater


Područje rada: ELEKTROTEHNIKA

Trajanje: 3 godine

Broj učenika 15

Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje zvanja Elektroinstalater traje tri godine. Nastava se odvija u pripremljenim radionicama za elektro praksu, kao i u preduzećima koja se bave ovom delatnošću.

• komunikacija i organizacija na radnom mestu,
• razvijanje svesti o neohodnosti korisćenjes tandarda, normativa, kataloga kao i tehničko tehnološke dokumentacije;
• upoznavanje materijala, alata i pribora koje se koriste u električnim instalacijama;
• ovladavanje pravilnim korisćenjem uređaja, razližitih alata, mernih instrumenata i pribora;
• upoznavanje sa pravilnom upotrebnom zaštithin sredstastava;
• sticanje znanja o vrstama električnih instalacija;
• jačanje sposobnosti rešavanja problema razvojemem logičkog i kritičkog misljenja;
• razvijanje preciznosti, racionalnosti i kreativnosti u radu sa različitim alatima, materijalom i priborom;
• razvijanje odgovornosti prema rokovima, kvalitetu i preciznosti datog posla.

Tržište rada ima zamenjive zahteve i postavilo je neočekivano da se tome prilagođava, isto tako potrebno je kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje. U toku trogodišnjeg školovanja učenika, usmerava se ka osposobljavanju za:

• primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
• primenu bezbednosnih i zdravstvenih mera u postupku;
• primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
• upotreba informatičke tehnologije: prikupljanju, organizovanju i korisnjenjenje informacija u radu i svakodnevnom životu;
• preuzimanje odgovornosti za vlastito kontiinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
• prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju

Nastavni plan i program

Skip to toolbar