ELEKTROTEHNIKA

Elektrotehničar računara (IV stepen)

Elektrotehničar računara je savremen i atraktivan obrazovni profil. Nastava se odvija u dobro opremljenim kabinetima i labaratorijama za informatiku i elektroniku što je osnov za sticanje kvalitetnog znanja i praktičnih veština koje učenike osposobljavaju za samostalan rad, zapošljavanje na traženim, atraktivnim radnim pozicijama (održavanje računara, računarskih mreža, programiranje…), ali i za nastavak školovanja na nekom od fakulteta ili škola strukovnih studija.

Električar (III stepen)

Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje zvanja Električar traje tri godine. Nastava se odvija u opremljenim radionicama za elektro praksu, kao i u preduzećima koje se bave ovom delatnošću. 

Serviser termičkih i rashladnih uređaja (III stepen)

Serviser termičkih i rashladnih uređaja je reformisani obrazovni profil Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje. Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije traje tri godine. Nakon uspešnog završenog procesa srednjeg stručnog obrazovanja stiče se kvalifikacija trećeg nivoa. Nastava se odvija u opremljenim radionicama za elektro praksu, kao i kod ovlašćenih servisera i preduzeća koje se bave ovom delatnošću.

Skip to toolbar