elekgroinstalater

Електроинсталатер

Програм средњег стручног образовања за стицање звања Електроинсталатер траје три године. Настава се одвија у опремљеним радионицама за електро праксу...

Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара је савремен и атрактиван образовни профил. Настава се одвија у добро опремљеним кабинетима и лабараторијама за информатику и електронику...

serviser

Сервисер термичких и расхладних уређаја

Програм средњег стручног образовања за стицање квалификације траје три године. Након успешног завршеног процеса...

mtkk

Машински техничар за компјутерско конструисање

Настава из стручних предмета се изводи у савремено опремљеним рачунарским кабинетима (један ученик – један рачунар)...

mtmv

Машински техничар моторних возила

Машински техничар моторних возила је образовни профил који ученицима омогучава стицање теоријских и практичних знања о моторима, моторним возилима...

bravar

Бравар - Заваривач (дуално образовање)

Један део школовања одвија се у школи, а други у компанијама које сарађују са школом. У школи ученици стичу општа и стручна теоријска знања у опремљним кабинетима.

Саобраћај

raskrsnica

Техничар друмског саобраћаја

Техничар друмског саобраћаја је занимање које подразумева организацију, анализу и праћење података о путничком и теретном саобраћају. Он такође води евиденцију присутности возача као и организацију распореда возног особља, технички преглед, учествовање у изради реда вожње.

ПРАВИЛНИК
о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама – 22. август 2023. године

Skip to toolbar