Izveštaj sa opštinskog nivoa takmičenja Književna olimpijada

Opštinsko takmičenje Književna olimpijada održano je u Gimnaziji ,,Stevan Puzić” u Rumi, dana 12.2.2022.godine. Na takmičenju je učestvovalo četvoro učenika prvog razreda, smera elektrotehničar računara i to: Dario Takač, Kruna Milivojević, Stefan Grujić i Tadija Karanović. Učenici su išli u pratnji predmetnog profesora Mirjane Veselinović Turčinović. Ostvareni rezultati na opštinskom takmičenju su sledeći:

    • Dario Takač, prvo mesto (20/20 bodova),
    • Kruna Milivojević, drugo mesto (18/20 bodova),
    • Tadija Karanović, drugo mesto (18/20 bodova).

Učenik Stefan Grujić nije uspeo da se plasira na dalji rang takmičenja (14/20 bodova).

Mirjana Veselinović, prof.

Skip to toolbar