Vesna Ilić

Direktor

Stanislava Kulpinac

Jadranka Lilić

Pedagog

Nastavnici elektro grupe predmeta

Dimitrije Kotur

Tatjana Mandić

Nemanja Marković

Draga Mitrović

Zoran Negovanović

Tatjana Tomić

Nenad Vukadinović

Stanko Stanković

Slađana Pavičić

Nastavnici mašinske grupe predmeta

Ružica Sovilj

Nataša Georgijević

Goran Maravić

Dragan Vukelić

Dinko Vinčić

Nastavnici praktične nastave

Stevan Krstonošić

Tatjana Savić

Nikola Milošević

Milica Mandić

Nastavnici Matematike i Informatike

Jelena Stambolija

Nataša Stojković

Tatjana Canov

Dušanka Nešković

Igor Tomić

Nastavnici prirodnih nauka

Mira Tomić

Renata Samac

Svetlana Božić

Siniša Šovljanski

Nastavnici društvenih predmeta

Obrenka Krasić

Borislav Bradić

Anđelka Zec

Bojan Batalo

Milorad Obradović

Igor Sadrija

Aleksandra Stanković Jovanović

Irena Soldić Antonić

Nada Vasić

Vladimir Pantović

Dušan Dimić

Nastavnici Srpskog jezika i književnosti

Seminari stručnog usavršavanja nastavnog kadra

Dijagnostika, prevencija i otklanjanje uzroka neuspeha u školskom učenju učenika

Skip to toolbar