Vesna Ilić

Direktor

Dušanka Nešković

Jadranka Lilić

Pedagog

Nastavnici elektro grupe predmeta

Dimitrije Kotur

Tatjana Mandić

Nemanja Marković

Stanislava Kulpinac

Nikola Đurić

Tatjana Tomić

Nikola Milošević

Stanko Stanković

Slađana Pavičić

Irena Soldić Antonić

Nastavnici mašinske grupe predmeta

Ružica Sovilj

Aleksandar Remecki

Nataša Georgijević

Tatjana Savić

Goran Maravić

Stevan Krstonošić

Dragan Vukelić

Jelena Antić Gagić

Dinko Vinčić

Saša Radišić

Nastavnici predmeta prirodnih nauka

Mira Tomić

Renata Samac

Nataša Stojković

Svetlana Božić

Bojan Obradović

Jelena Stambolija

Tatjana Canov

Igor Tomić

Nastavnici predmeta društvenih nauka

Obrenka Krasić

Borislav Bradić

Anđelka Zec

Bojan Batalo

Milorad Obradović

Igor Sadrija

Jelena Vesić

Nada Vasić

Marko Laješić

Vladimir Pantović

Željko Radić

Stevan Savić

Dušan Dimić

Seminari stručnog usavršavanja nastavnog kadra

Dijagnostika, prevencija i otklanjanje uzroka neuspeha u školskom učenju učenika

Skip to toolbar