Izveštaj sa radionice – obuka rukovanja dronom održane u osnovnoj školi “Dušan Jerković” u sredu 13.04.2022.

U sredu, 13.04.2022. nastavnici STŠ „Milenko Brzak Uča“ Igor Tomić i Draga Mitrović su održali radionicu – Obuka rukovanja dronom u osnovnoj školi „Dušan Jerković“, u Rumi. Zajedno sa nastavnicima u radionici su učestvovali i učenici Uroš Ercegovac i Slavko Popović. Obuka je održana u toku 4.časa sa učenicima 5.razreda, u kabinetu za računarstvo i informatiku. Sa učenicima je bio i nastavnik informatike Mladen Aleksić.
 
Draga Mitrović je predstavila učenicima temu obuke i upoznala ih sa projektom „Sa robotom na ti“ u kome učestvuje STŠ „Milenko Brzak Uča“ sa kompanijom CNT iz Rume.
 
U uvodnom delu, opisan je dron i predstavljene njegove osnovne karakteristike. Učenici su kroz prezentaciju i izlaganje profesorke Drage Mitrović videli koji su osnovni delovi drona i koji od njih utiču na kretanje bespilotne letelice – drona.
Profesor Igor Tomić je učenicima pričao na koje načine mogu upravljati dronom. Objasnio je tri načina: pomoću aplikacije Tello koja se može instalirati na mobilni telefon, i programiranjem drona na dva načina: putem Drone Blocks, tj. Scratch programa i Python-a.
 
Učenici su aktivno učestvovali u obuci, odgovarajući na pitanja i postavljajući svoja. Najviše im se svidelo da sami upravljaju dronom, preko aplikacije na mobilnom telefonu. Pošto je na času bilo tri drona, većina učenika je uspela se oproba u upravljanju.
 
Uroš i Slavko, učenici Tehničke škole, su pomagali oko instalacije programa i demonstracije upravljanja dronom.
 
Posebno im je bio zanimljiv deo o upravljanju dronom pomoću Scratch-a, jer je to prvi programski jezik sa kojim su se upoznali u petom razredu.
 
Na kraju časa, učenici su postavljali pitanja na koja su zajedno sa predavačima pronašli odgovore.
 
Izveštaj sačinila Draga Mitrović, član Tima za izradu projektne dokumentacije STŠ „Milenko Brzak Uča“ 13.04.2022.
Skip to toolbar