Основни подаци о школи

На следећем линку можете преузети основне податке о школи.

На следећем линку можете преузети податке о ученицима и структуре одељења. 

На следећем линку можете преузети списак одељењских старешина. 

На следећем линку можете преузети списак ученика (по местима) који су путници. 

На следећем линку можете погледати списак дежурних наставника. 

На следећем линку можете преузети календар рада. 

Стручна већа

Стручно веће наставника у подручју рада машинства и обраде метала и саобраћаја чине:

  • Горан Маравић – председник стручног већа
  • Јелена Антић Гагић
  • Динко Винчић
  • Драган Вукелић
  • Наташа Георгијевић
  • Емилија Јовановић
  • Стеван Крстоношић
  • Гордана Мишковић Ивошевић
  • Саша Радишић
  • Александар Ремецки
  • Татјана Савић
  • Ружица Совиљ
  • Ирена Солдић Антонић

Стучно веће наставника електро групе предмета чине:

  • Станислава Кулпинац – председник стручног већа
  • Јелена Антић Гагић
  • Борка Брацановић
  • Никола Ђурић
  • Татјана Мандић
  • Немања Марковић
  • Никола Милошевић
  • Слађана Павичић
  • Александра Свјетлановић
  • Станко Станковић
  • Ирена Солдић Антонић
  • Игор Томић
  • Татјана Томић

Стручно веће наставника предмета природних наука чине:

Стручно вече наставника друштвених предмета чине:

  • Нада Васић – председник стручног већа
  • Бојан Батало
  • Борислав Брадић
  • Јелена Весић
  • Мирјана Веселиновић Турчиновић
  • Душан Димић
  • Анђелка Зец
  • Никола Сремац
  • Марко Лајешић
  • Јелена Мушкиња
  • Милорад Обрадовић
  • Владимир Пантовић
  • Жељко Радић
  • Игор Садрија
  • Стеван Савић

Timovi i aktivi

Tim za KViS čine:

Tim za samovrednovanje čine:

Tim za profesionalni razvoj čine:

Tim za inkluzivno obrazovanje čine:

Stručni aktiv za razvojno planiranje čine:

  • Tatjana Manić – predsednik aktiva
  • Milorad Obradović
  • Stanislava Kulpinac
  • Jovana Jović
  • Tijana Otašević
  • Sanja Bošković
  • Vesna Ilić

Tim za rad sa učeničkim parlamentom čine:

Stručni aktiv za razvoj školskog programa čine:

Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove čine:

Tim za praćenje i evaulaciju godišnjeg plana škole čine:

  • Dušan Dimić – koordinator tima
  • Dušanka Nešković
  • Sanja Bošković
  • Vesna Ilić

Tim za izradu projektne dokumentacije i dokumentacije šklole čine:

Tim za rad sa učeničkim parlamentom čine:

Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja čine:

Tim za marketing, promociju škole i ažuriranje sajta i fejsbuk stranice škole čine:

Стручни сарадници

Јадранка Лилић – педагог. Годишњи план и програм рада педагога школе можете да преузмете овде

Стручни сарадници – библиотекари:

 • Јелена Мушкиња

Godišnji plan rada školske biblioteke možete preuzeti овде

Организатор практичне наставе

Душанка Нешковић – организатор практичне наставе. Годишњи план рада организатора практичне наставе можете да преузмете овде.

Директор

Весна Илић – директор. План рада директора школе можете да преузмете овде

Skip to toolbar