Predstavnici škole:

  • Tatjana Manić, predsednik
  • Stevan Krstonošić
  • Igor Tomić

Predstavnici lokalne samouprave:

  • Branislav Maričić
  • Zorka Uhrik 
  • Jovana Jović

Predstavnici saveta roditelje

  • Sanja Bošković
  • Slobodanka Katić
  • Dragica Dokmanivić

Godišnji plan rada školskog odbora možete preuzeti ovde

Na sledećem linku možete da pogledate razvojni plan. 

Plan javnih nabavki možete pogledati na sledećem linku

Uvod – na sledećem linku možete da pogledate uvod u školski program za period 2021-2025. godinu.

MTKK – Novi plan i program možete pogledati na sledećem linku. Stari plan i program možete pogledati na sledećem linku.

MTMV – na sledećem linku možete pogledati planove i programe.

MMV – na sledećem linku možete pogledati planove i programe.

B-Z – na sledećem linku možete pogledati planove i programe.

ER – na sledećem linku možete pogledati planove i programe.

EA – na sledećem linku možete pogledati planove i programe.

EL – na sledećem linku možete pogledati planove i programe.

STRU – na sledećem linku možete pogledati planove i programe.

EI – na sledećem linku možete pogledati planove i programe.

Aneks školskog programa za opšteobrazovne predmete. 

Na sledećem linku možete pogledati 1. deo GPRŠ.

Na sledećem linku možete pogledati 2. deo GPRŠ.

Na sledećem linku možete pogledati 3. deo GPRŠ.

Na sledećem linku možete pogledati 4. deo GPRŠ.

Skip to toolbar