Predstavnici škole:

  • Tatjana Manić, predsednik
  • Draga Mitrović, zamenik
  • Stevan Krstonošić

Predstavnici lokalne samouprave:

  • Branislav Maričić
  • Zorka Uhrik 
  • Jovana Jović

Predstavnici saveta roditelje

  • Sanja Bošković
  • Snežana Grujić
  • Svetlana Petrović

Statut škole možete preuzeti ovde.

Izveštaj eksterne komisije

Izveštaj o radu direktora

Skip to toolbar