OUR FRIEND MR. ROBOT – SA ROBOTOM NA TI

Trajanje projekta: 24 meseca (od 31.12.2020-30.12.2022.)

PARTNERI:

  • Centar novih tehnologija – CNT, Srbija – nosilac projekta
  • Srednja tehnička škola Milenko Brzak Uča, Srbija – partnerska škola
  • Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Slovenija – partnerska škola
  • Agrupamento de Escolas de Barcelos, Portugalija- partnerska škola

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • 3 obuke za nastavnike i učenike u području programiranja drona i robota, po jedna u svakoj od partnerskih škola
  • Rezultati projekta će biti prikazani kroz priručnik na engleskom jeziku, koji će biti preveden na sva tri jezika – srpski, slovenački i portugalski
Skip to toolbar