Školske 2023/2024. godine, uvodimo jedinstvene ispite na kraju srednjeg obrazovanja

Naša škola je odabrana kao pilot-škole u kojoj će biti sproveden Projekat državne mature.

Datum i vreme prvog ispita: 

5. april 2022. u 12 sati – Srpski jezik i književnost

6. april 2022 – Matematika

8. april 2022 – Teorijski delovi stručnih ispita

Detaljno uputstvo za kandidate i za njihove roditelje, odnosno staratelje čitajte ovde.

Uvođenje državne mature unaprediće kvalitet obrazovanja. Standardizovani testovi, isti za sve učenike, omogućiće objektivnu i pravedniju proveru njihovih postignuća – znanja i kompetencija, a time i objektivnu proveru kvaliteta obrazovanja. Znanje postaje uporedivo, a time i odgovornost svakog učenika u obrazovnom sistemu postaje veća… 

Bolji kvalitet obrazovanja znači i bolju pripremljnost učenika za nastavak školovanja. Stvaranje uslova da visokoškolske institucije pihvate maturski ispit umesto prijemnog ispita omogućiče transparentniji i jednostavniji upis na visoko obrazovanje. 

Celu brošuru možete preuzeti na sledećem linku.

Skip to toolbar