Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku Projekta državne mature sprovodi pripreme za prvu državnu maturu koja se u obrazovnii sistem uvodi 2022. godine.

Naša škola je jedna od 102 odabrane pilot-škole u kojoj će biti sproveden Projekat državne mature. U petak 30.10.2020. godine biće održana proba završnog ispita, u prostorijama školskih radionica, za obrazovne profile:

  • Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje i 
  • Elektroinstalater.

Školska maturska komisija (ŠMK) zadužena je za sprovođenje završnog ispita. Članovi ŠMK su:

  • Predsednik ŠMK – Vesna Ilić, direktor
  • Zamenik ŠMK – Tatjana Mandić – Predsednik ŠO
  • Sekretar – Stanislava Kulpinac, organizator praktične nastave
  • Član – Draga Mitrović, nastavnik elektro grupe predmeta.

ŠMK je imenovala Školsku ispitnu komisiju (ŠIK). Članove ŠIK-a, dežurne nastavnike, kao i satnicu polaganja možete pogledati na sledećem linku

Uvođenje državne mature unaprediće kvalitet obrazovanja. Standardizovani testovi, isti za sve učenike, omogućiće objektivnu i pravedniju proveru njihovih postignuća – znanja i kompetencija, a time i objektivnu proveru kvaliteta obrazovanja. Znanje postaje uporedivo, a time i odgovornost svakog učenika u obrazovnom sistemu postaje veća… 

Bolji kvalitet obrazovanja znači i bolju pripremljnost učenika za nastavak školovanja. Stvaranje uslova da visokoškolske institucije pihvate maturski ispit umesto prijemnog ispita omogućiče transparentniji i jednostavniji upis na visoko obrazovanje. 

Celu brošuru možete preuzeti na sledećem linku.

Skip to toolbar