Pilotiranje mature

Probe završnih i maturskih ispita

Po sadašnjem akcionom planu, generacija učenika koja je srednju školu upisala školske 2020/2021. godine prva će polagati nove nacionalne standardizovane ispite na kraju srednjeg obrazovanja. Oni učenici koji pohađaju srednje stručne škole u trogodišnjem trajanju polagaće završni ispit u školskoj 2022/2023. godini. Učenici koji idu u četvorogodišnje srednje škole – bilo gimnazije, bilo stručne škole – polagaće opštu, stručnu ili umetničku maturu krajem školske 2023/2024. godine.

Pre polaganja bilo završnog ispita, bilo mature, učenici  imaju probna testiranja, takozvana pilotiranja. Na ovim probama pravih ispita, polažu testove pod istim uslovima i poštujući iste procedure kao na pravim ispitima. Jedino je izbor zadataka prilagođen obimu gradiva koje su do tada savladali. To znači da prilikom pilotiranja učenici ne dobijaju zadatke iz nastavnih jedinica sa kojima se u redovnoj nastavi još uvek nisu sreli.

Završni ispit se pilotira jednom, a matura dva puta. Prema aktuelnom planu, posle pilotiranja, radiće se i dve probe mature.


Nisu sve srednje škole sprovodile prvo pilotiranje državne mature, već ona petina škola koju je izabralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ni svi učenici tih izabranih škola nisu učestvovali u pilotiranju.

Prvo pilotiranje je sprovedeno krajem oktobra 2020. godine, na odabranom uzorku škola, učenika i zadataka. Uzorak je obuhvatio 101 pilot-školu i oko 4500 učenika.

Prvo pilotiranje

2020/2021

Drugo pilotiranje

2021/2022

Skip to toolbar