На предлог тима за Инклузивно образовање реализована је антидискриминациона мера  у свим одељењима на часовома ЧОС-а “Избор за најтолерантнијег ученикаЋ” на основу следећих критеријума:

   1. комуницира са свим ученицима и помаже свим ученицима у одељењу;
   2. иницира процес сарадње међу ученицима (у учењу, извођењу заједничких активности у одељењу, дружењу…);
   1. иницира организацију хуманитарних активности (различитих врста помоћи);
   1. ужива поверење у вршњачкој групи;
   2. никад не изазива сукобе и помаже у откривању ризика од вршњачких сукоба.

Најтолерантнијим ученицима за Дан толеранције 16. новембра уручене су похвалнице на часовима одељењског старешине.

Skip to toolbar